Česky

1. Aktivity pro ukrajinské děti

Na výběr jsou dva typy programů:

 • Adaptační skupiny 3—6 let
 • Adaptační skupiny 6—15 let

Pokud máte zájem o jakoukoliv skupinu, vyplňte dotazník. Poté děti přiřadíme do konkrétních skupin i dle místa bydliště.

AKTUÁLNÍ KAPACITA

Postupně budeme otevírat skupiny tak, abychom uspokojili poptávku.
Prosíme o trpělivost.

Adaptační skupiny pro ukrajinské děti probíhají v Hustopečích (kostel sv. Václava na Dukelském nám.), Velkých Pavlovicích (základní škola) a v Kloboukách u Brna (základní škola).

Hustopeče termíny v srpnu

1. - 5.8. volno

8. - 12.8. obsazeno

15. - 19.8. obsazeno

22. - 26.8. obsazeno

Velké Pavlovice termíny v srpnu

1. - 5.8. obsazeno

8. - 12.8. obsazeno

15. - 19.8. obsazeno

22. - 26.8. NEREALIZUJE SE

Klobouky termíny v srpnu

1. - 5.8. obsazeno

8. - 12.8. obsazeno

15. - 19.8. obsazeno

22. - 26.8. NEREALIZUJE SE

Adaptační skupiny
3—6 let

Trvání: 5 dní, 20 hodin


Pro Adaptační skupiny platí pravidlo, že je mohou navštěvovat jen děti, které nejsou přihlášeny v MŠ nebo ZŠ (toto pravidlo neplatí o letních prázdninách). 

Probíhají denně od pondělí do pátku, zpravidla od 8.00-12.00, navazující druhá skupina od 12.00-16.00 (mohou být výjimky) a je možné se zúčastnit i jen jedné z nich. 

Pokud bude dítě zapsáno do obou bloků bude mu poskytnut oběd. Pro ostatní bude k dispozici svačina a pitný režim. 

Ve skupinách se věnujeme výuce českého jazyka, hrajeme hry, navštěvujeme okolí.

KAPACITA NAPLNĚNA

Informace pro děti a rodiče:

 • Adaptační skupina probíhá od 8 do 16 hodin
 • Případnou neúčast omlouvejte osobně předem nebo na tel.č. 720 052 682
 • S sebou přezůvky, batůžek, láhev na pití, pláštěnku, kšiltovku
 • pro děti je zajištěná celodenní strava
 • Noste prosím i náhradní oblečení
 • Prosím neposílejte k nám nachlazené děti
 • V případě výletu, nebo nějaké mimořádné aktivity budete včas informováni


Informace pro lektory:

 • Adaptační skupina probíhá od 8 do 16 hodin
 • Každý den vedete třídní knihu kvůli docházce, a přehled činnosti - vyplněné odevzdáte na konci týdne
 • Na konci každého týdne odevzdáte vyplněný pracovní výkaz
 • Aktivity si můžete plánovat předem, jsou vhodné i např: tématické dny, materiály budou k dispozici na místě
 • V případě zájmu o výlet po okolí nebo prohlídku se vstupným, či jiné aktivity navíc prosím informujte vedoucího, aby včas zajistil vše potřebné
 • Výuka češtiny probíhá hravou formou, k dispozici máte materiály, PC s připojením k internetu
 • Během dne je pro vás zajištěn oběd, svačiny a pitný režim
 • Případné úrazy a nehody zapisujete do deníku, který je k dispozici v učebně a hlásíte na tel.č. 720 052 682

Adaptační skupiny
6—15 let

Trvání: 5 dní, 20 hodin


Pro Adaptační skupiny platí pravidlo, že je mohou navštěvovat jen děti, které nejsou přihlášeny v MŠ nebo ZŠ (toto pravidlo neplatí o letních prázdninách). 

Probíhají denně od pondělí do pátku, zpravidla od 8.00-12.00, navazující druhá skupina od 12.00-16.00 (mohou být výjimky) a je možné se zúčastnit i jen jedné z nich. 

Pokud bude dítě zapsáno do obou bloků bude mu poskytnut oběd. Pro ostatní bude k dispozici svačina a pitný režim. 

Ve skupinách se věnujeme výuce českého jazyka, hrajeme hry, navštěvujeme okolí.

KAPACITA NAPLNĚNA

Informace pro děti a rodiče:

 • Adaptační skupina probíhá od 8 do 16 hodin
 • Případnou neúčast omlouvejte osobně předem nebo na tel.č. 720 052 682
 • S sebou přezůvky, batůžek, láhev na pití, pláštěnku, kšiltovku
 • pro děti je zajištěná celodenní strava
 • Noste prosím i náhradní oblečení
 • Prosím neposílejte k nám nachlazené děti
 • V případě výletu, nebo nějaké mimořádné aktivity budete včas informováni


Informace pro lektory:

 • Adaptační skupina probíhá od 8 do 16 hodin
 • Každý den vedete třídní knihu kvůli docházce, a přehled činnosti - vyplněné odevzdáte na konci týdne
 • Na konci každého týdne odevzdáte vyplněný pracovní výkaz
 • Aktivity si můžete plánovat předem, jsou vhodné i např: tématické dny, materiály budou k dispozici na místě
 • V případě zájmu o výlet po okolí nebo prohlídku se vstupným, či jiné aktivity navíc prosím informujte vedoucího, aby včas zajistil vše potřebné
 • Výuka češtiny probíhá hravou formou, k dispozici máte materiály, PC s připojením k internetu
 • Během dne je pro vás zajištěn oběd, svačiny a pitný režim
 • Případné úrazy a nehody zapisujete do deníku, který je k dispozici v učebně a hlásíte na tel.č. 720 052 682